วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019

รักษาหัวใจของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำ
Keep Your Heart Pure With The Word

“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8)

Continue reading