วันอาทิตย์ที่15 กันยายน 2019

ให้พระคำควบคุมคุณค่าของคุณ
The Word Control Your Values

“การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:6)

Continue reading