วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

จงรักศัตรูของคุณ
Love Your Enemies

“แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44)

Continue reading