วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019

จงส่งผลกระทบต่อโลกของคุณด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า
Impact Your Word With His Divine Presence

“…ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

Continue reading