อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2018

พันธสัญญาใหม่คืออัลบั้มของคุณ
THE NEW TESTAMENT IS YOUR ALBUM

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น… (ยากอบ 1:22)

Continue reading