พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2018
ตั้งใจใคร่ครวญพระวจนะ
CONSCIOUSLY MEDITATE ON THE WORD

อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ (โยชูวา 1:8)

Continue reading