อาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018

ชนะก่อนในการอธิษฐาน
PREVAIL FIRST IN PRAY

เมื่อพวกเขาฟังแล้วก็โกรธมาก คิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสีย (กิจการ 5:33)

Continue reading