พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2018

อย่าถือรักษา “ความไร้สาระที่หลอกลวง”
DON’T OBSERVE “LYING VANITIES”

คนที่ถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวงละทิ้งความกรุณาของพวกเขาเสีย (โยนาห์ 2:8)

Continue reading