วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

ทำให้ชีวิตของคุณงดงามด้วยคำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ
BEAUTIFY YOUR LIFE WITH FAITH-FILLED WORDS

เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย (ยากอบ 3:2)

คำพูดที่คุณพูดเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงของชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ สิ่งที่คนอื่นคิดหรือพูดเกี่ยวกับตัวคุณนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือคำพูดที่ออกมาจากปากของคุณทุกวัน ไม่ว่าคุณจะพูดกับใคร นั่นคือกับพระเจ้า มนุษย์ ตัวคุณเอง สภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ ให้แน่ใจว่าคุณพูดคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อและเต็มไปด้วยพระวิญญาณเท่านั้นและเสมอไป

อัครทูตยากอบเปรียบเทียบว่าลิ้นเหมือนกับหางเสือของเรือลำใหญ่ที่นายท้ายใช้เพื่อนำทางเรือได้อย่างถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงลมที่พัดอย่างรุนแรงต่อต้านเรือ (ยากอบ 3:4-5) นี่หมายความว่าด้วยคำพูดของคุณ คุณสามารถรักษาตนเองในสุขภาพที่ดี ในความเชื่อ ในความสำเร็จ และในความเป็นเลิศ อย่าพูดถึงความกลัว ความขาดแคลน หรือการไร้ความสามารถของคุณ จงตั้งใจพูดคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ

ไม่มีความจำเป็นต้องอธิษฐานและขอให้พระเจ้าทำให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของคุณ สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงแล้ว เพียงแค่รับรู้และกล่าวยืนยันถึงบุคคลที่คุณเป็นในพระคริสต์และมรดกของคุณในพระองค์ และดำเนินชีวิตตามนั้น อย่าพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอวยพรข้าพระองค์ พระองค์สัญญาว่าจะทำให้ข้าพระองค์เกิดผลมาก” แต่จงพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ได้อวยพรแก่ข้าพระองค์ด้วยทุกสิ่ง พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลมากและมีประสิทธิผล” ฮาเลลูยา!

เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากที่ด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณ คุณสามารถถอดถอนโรค ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ และความอ่อนแอออกจากร่างกายของคุณได้ จงพูดถึงสุขภาพ ความแข็งแรง และความอุดมสมบูรณ์เสมอ จงใช้ลิ้นของคุณเพื่อออกมาจากปัญหา ความกดดัน ความยากจน และความผิดหวัง วันนี้ในสถานที่ที่คุณอยู่และสิ่งที่คุณเป็นในชีวิตเป็นผลมาจากคำพูดเมื่อวานนี้ของคุณ พระเยซูบอกว่าคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด ดังนั้นจงทำให้ชีวิตของคุณงดงามด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณ

คำอธิษฐาน

องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งพระคำของพระองค์และสติปัญญาที่สิ่งนี้ได้มอบให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ป่าวประกาศว่าความเชื่อของข้าพระองค์กำลังทำงานและข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและความอิ่มเอมใจในพระคริสต์ ข้าพระองค์สมบูรณ์ เป็นเลิศ เต็มไปด้วยชีวิต และอิ่มเอิบในวิญญาณ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระสิริของพระเจ้าด้วยการสำแดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

สดุดี 34:12-13; สุภาษิต 18:21

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 4:17-54 & 1 พงศ์กษัตริย์ 2-3

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 6:12-20 & สุภาษิต 5