วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020                  

พระองค์เป็นทางออกเพียงเดียว
HE’S THE ONLY WAY OUT

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า (กิจการ 4:12)

มีความบาปอยู่ 3 ชนิด ชนิดแรกคือความบาปตกทอด พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะ​เหตุนี้บาป​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คนๆเดียว และ​ความ​ตาย​ก็​เกิด​มา​เพราะ​บาป​นั้น และ​ความ​ตาย​ก็​ได้​แผ่​ไป​ถึง​มวล​มนุษย์​ทุก​คน เพราะ​มนุษย์​ทุก​คน​ทำ​บาป(โรม 5:12) ความบาปของอาดัมได้ตกทอดไปถึงมนุษย์ทุกคน ทุกคนที่มาจากอาดัมเป็นทายาทแห่งการล่วงละเมิดของอาดัม ช่างน่ากลัวจริงๆ! แต่นั่นคือความเป็นจริง

ความบาปชนิดที่ 2 คือ “ความบาปที่ถูกกล่าวหา” ความบาปที่ถูกกล่าวหานั้นมีพี้นฐานอยู่บนธรรมบัญญัติ และคุณอาจไม่ใช่คนที่ทำความผิดนั้น ในโยชูวา 7 เราอ่านพบว่าคนอิสราเอลต้องจ่ายราคาที่สูงมากสำหรับความบาปที่เกิดขึ้นโดยคนเพียงคนเดียว การพิชิตชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้ชนชาติอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมที่จะกำจัดประเทศที่มีขนาดเล็กกว่า ก่อนที่จะไปจับเยรีโค พระเจ้าได้สั่งพวกเขาว่า “เมื่อเจ้าไปถึงสถานที่นั้น อย่าเก็บสิ่งที่เป็นของพวกเขาไว้ จงทำลายทุกสิ่ง” (โยชูวา 7:11)

แต่อาคานเอาเสื้อคลุมและสิ่งของอื่นๆไปซ่อนไว้เพื่อตัวเอง (โยชูวา 7:21) และผลก็คือ? คนทั้งประเทศ (อิสราเอล) แพ้สงคราม ความบาปของชายคนนี้ทำให้คนทั่วประเทศถูกกล่าวหาไปด้วย นอกเหนือจากมรดกแล้วการล่วงละเมิดของอาดัมก็ทำให้มนุษย์ทุกคนถูกกล่าวหาด้วย คุณไม่จำเป็นต้องทำความผิดเอง มันเป็นความบาปของคนระดับเดียวกันทั้งหมด ทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ มันเหมือนกับเมื่อประธานาธิบดีของประเทศคุณลงนามในข้อตกลงที่ไม่ดีหรือออกนโยบายที่ไม่ดี มันก็ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ

ความบาปชนิดที่ 3 คือ “ความบาปส่วนตัว” นี่คือสิ่งที่คุณทำเอง เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีธรรมชาติบาปและต้องการความรอด ถ้าชายคนหนึ่งบอกว่าเขาเป็นอิสระจากความบาปส่วนตัว แล้วความบาปตกทอดหรือความบาปที่ถูกกล่าวหาล่ะ? แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! ความรอด การปลดปล่อยมนุษย์ออกจากธรรมชาติบาปและความชั่วช้าของความบาปและผลของมัน และการสร้างวิญญาณของเขาขึ้นมาใหม่ และการรื้อฟื้นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าถูกทำสำเร็จและเป็นไปได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์! พระองค์เป็นทางออกเพียงเดียว!

นี่คือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเชื่อในพระเยซูคริสต์และได้รับการอภัยบาปและชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการรับข่าวประเสริฐซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจในการช่วยให้รอด การรักษาโรค และการบำบัดปลดปล่อยของพระองค์  ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่กลับใจในโลกนี้ให้เกล็ดหลุดออกจากตาของพวกเขาเพื่อรับรู้ถึงความผิดบาปของพวกเขาและยอมรับการจัดเตรียมเพื่อการอภัยบาปในพระคริสต์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

กิจการ 13:38-39; โรม 10:9-10

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 11:1-16 & 2 พงศ์กษัตริย์ 10-12

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 11:30-34 & สุภาษิต 19