วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020      

การรับรู้ของความเชื่อ
 
THE “KNOWING” OF FAITH

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น (ฮีบรู 11:1)

ความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง มันไม่สำคัญว่าคุณ “รู้สึก” อย่างไรที่ภายนอกความรู้สึกทางกายภาพไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ บ่อยครั้งที่ประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับพระองค์และกับพระองค์ไม่สามารถถูกบรรยายด้วยคำพูดของมนุษย์ได้ แต่หลังจากนั้นก็จะมี “การรับรู้” ภายในที่ลึกล้ำในวิญญาณของคุณ

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงเรื่องราวของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเลือดในมาระโก 5 เธอมีอาการตกเลือดมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว และหมอไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า เมื่อเธอได้ยินเรื่องของพระเยซูก็แหวกเข้าไปข้างหลัง และสัมผัสที่ชายฉลองพระองค์ ข้อต่อมากล่าวว่า ทัน​ใด​นั้น​โล​หิต​ที่​ตก​ก็​หยุด​แห้ง​ไป และ​หญิง​ผู้​นั้น​รู้​สึก​ตัว​ว่า​โรค​หาย​แล้ว (มาระโก 5:29) เธอรู้ได้อย่างไรว่า “ความรู้สึก” ที่เธอรู้สึกในร่างกายของเธอเป็นความรู้สึกของการรักษาโรค? นั่นคือความเชื่อของเธอกำลังทำงานอยู่!

พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “เธอเห็นว่าเลือดได้หยุดไหลแล้ว” แต่ “​รู้​สึก​ตัว​ว่า​โรค​หาย​แล้ว” นั่นคือความรู้สึกแห่งความเชื่อ ในกรณีของคนง่อยที่ประตูพระวิหาร ซึ่งถูกเรียกว่าประตูงาม ซึ่งถูกบันทึกไว้ในกิจการ 3 ขณะที่เปโตรทำพันธกิจต่อเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง (กิจการ 3:6)

กระดูกไม่มีความรู้สึก ดังนั้นจึงไม่สามารถเป็น “ความรู้สึก” ทางกายภาพได้ แต่มีบางอย่างได้ถูกฉีดเข้าไปที่เท้าและกระดูกของเขา และพระเจ้าทรงทราบและกล่าวว่าเท้าและข้อเท้าของเขา​ก็​มี​กำ​ลัง ผลก็คือผู้ชายคนนั้นก็กระโดดและเดิน ความเชื่อของเขาทำงานอยู่ เขาตอบสนอง และในการตอบสนองของเขาฤทธิ์อำนาจของคำที่เปโตรพูดก็สำแดงออก และการอัศจรรย์ของเขาก็เกิดขึ้น

สิ่งนี้ยังเตือนให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านเกี่ยวกับดาวิด พระคัมภีร์กล่าวว่าเขา “รู้” ว่าพระเจ้าได้ยืนยันว่าเขาเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล นี่ไม่ใช่แค่ความรู้ทางความคิดหรือร่างกาย สิ่งนี้เป็นความรู้ในวิญญาณของเขา มีความรู้เรื่องความเชื่อ การได้ยินเรื่องความเชื่อ ความรู้สึกหรือการรับรู้เรื่องความเชื่อ เมื่อคุณไวต่อการทรงนำและการชี้นำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความกระตือรือร้นของพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไวต่อการทรงนำและการชี้นำของพระองค์และรู้ว่าต้องทำอย่างไรตลอดเวลา ข้าพระองค์ได้รับประโยชน์ผ่านทางพระคำอย่างชัดเจน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 10:17; ฮีบรู 11:6; ยากอบ 2:18-26

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 6:60-71 & 1 พงศ์กษัตริย์ 12-14

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 9:1-10 & สุภาษิต 10