วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020

จงพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่
BE CONTENT WITH WHAT YOU HAVE

 จงทำให้ชีวิตของท่านเป็นอิสระจากการรักเงิน และจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย”  (ฮีบรู 13:5 ฉบับ NIV)

พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราปราศจากความโลภ อย่าปรารถนาสิ่งที่เป็นของคนอื่น จงพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรฝันหรือปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น แต่สิ่งนี้เน้นที่ความพึงพอใจและเข้าใจว่าสิ่งที่คุณมีนั้นเพียงพอที่จะได้รับสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการ แต่ความจริงก็คือว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่คุณไม่มี

พระคัมภีร์กล่าวว่า​ทุก​สิ่ง​เป็น​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย (1 โครินธ์ 3:21) สิ่งที่ดีกว่านั้นคือพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่าน และพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง ดังนั้นในพระองค์คุณจึงมีทุกสิ่ง เมื่อคนพิการขอทานอยู่ที่ประตูของพระวิหาร ซึ่งเรียกว่าประตูงาม ขอเงินบริจาคจากเปโตรและยอห์น เปโตรไม่ได้พูดว่า “ฉันไม่มีสิ่งที่คุณขอ” และเดินจากไป เขารู้ว่าเขามีบางสิ่ง และสิ่งที่เขามีนั้นเพียงพอที่จะผลิตสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็น เขาใช้สิ่งที่เขามี นั่นคือพระนามของพระเยซูในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูชีวิตเข้าสู่มนุษย์ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะตายและขาพิการ

จงตระหนักถึงสิ่งที่คุณมีอยู่เสมอ นั่นคือฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระคริสต์ในวิญญาณของคุณ หัวใจของคุณคือที่พำนักของพระเจ้า คุณรู้ไหมว่านั่นแปลว่าอะไร? ความสามารถของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ ทุกคนที่รู้เรื่องนี้แล้วจะยังขาดแคลนหรืออิจฉาผู้อื่นอย่างไร? นั่นเป็นสาเหตุที่ความรู้นี้มาถึงคุณในตอนนี้ ดังนั้นจงพึงพอใจและมั่นใจในบุคคลที่คุณเป็น สิ่งที่คุณมี และทุกสิ่งที่พระคริสต์เป็นต่อคุณและในคุณ และได้ทำในวิญญาณของคุณ

อย่าคิดว่า “ถ้าเพียงแต่ฉันมีสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น” คุณมีสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือพระคริสต์ และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการ พระคริสต์ในตัวคุณคือความหวัง เป็นหลักประกันว่าสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการนั้นมีอยู่ในตัวคุณแล้ว ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า พระองค์คือทุกสิ่งของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่เติมข้าพระองค์ให้เต็มไปด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุด นั่นคือพระคริสต์ในตัวข้าพระองค์! นั่นเป็นหลักประกันของข้าพระองค์ว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของข้าพระองค์แล้วในขณะที่ข้าพระองค์ผลิตผลแห่งความชอบธรรมเพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 เปโตร 1:3; 1 โครินธ์ 3:21

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 5:31-47 & 1 พงศ์กษัตริย์ 7-8

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 7:10-24 & สุภาษิต 7