วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน        2020

จงป่าวประกาศความเชื่ออย่างกล้าหาญ
Boldly Declare Your Faith

และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18)

ทำไมเปโตร สาวกของพระเยซูคริสต์ ถึงปฏิเสธพระเยซู 3 สามครั้ง? นั่นเป็นเพราะความกลัว เขากลัวว่าเขาอาจถูกจับและประหารได้ ถ้าเขากล่าวยืนยันอย่างเปิดเผยว่าเขารู้จักพระเยซู ลองเดาสิว่าใครที่เผชิญหน้ากับเขา แม่บ้านคนหนึ่ง ไม่ใช่แม้แต่ทหาร ถึงกระนั้นเปโตรก็ปฏิเสธองค์เจ้านายเนื่องจากความกลัว

เรื่องแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ คนจำนวนมากดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงาของสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับพวกเขาหรือทำต่อพวกเขาสำหรับการยอมรับว่ารู้จักพระเยซูอย่างเปิดเผย ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้รู้จักคนเหล่านี้ด้วยซ้ำ แต่จะไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อคุณเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์! ไม่ต้องกังวลหรือถ้าคุณถูกอเปหิ วิพากษ์วิจารณ์ หรือล้อเลียนเนื่องจากพระเยซูคริสต์? จริงๆแล้วนั่นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ถูก “หลู่เกียรติ” หรือถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่พระองค์

พระเจ้าประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้สถิตอยู่ในตัวคุณและทำให้คุณกล้าหาญ ดังนั้นคุณจะไม่อับอายหรือหวาดกลัวที่จะป่าวประกาศพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผยและกล่าวยืนยันความเชื่อของคุณในทุกโอกาส เมื่อเปโตรคนเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขาปราศจากความหวาดกลัว! แม้จะมีฝูงชนจำนวนมากและน่าเกรงกลัวในวันเพ็นเทคอสต์ เขาก็ป่าวประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญและฤทธิ์อำนาจ ซึ่งทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

การได้รู้จักพระเยซูและรับใช้พระองค์นั้นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ จงกล้าหาญในเรื่องการรู้จักและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ อย่ากังวลว่าคนอื่นจะพูดหรือทำอะไรกับคุณเนื่องจากความรักที่คุณมีต่อพระองค์ จงรับใช้พระองค์ด้วยสุดหัวใจของคุณและดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในความจริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์รู้สึกเป็นเกียรติและชื่นชมยินดีที่ได้รู้จักพระเยซู ข้าพระองค์มีตัวตนที่ประเสริฐที่สุด และข้าพระองค์รู้ถึงสิ่งนี้! ข้าพระองค์กล้าหาญและมีความมั่นใจ พร้อมเสมอที่จะประกาศข่าวเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ด้วยความกระตือรือร้นเป็นที่สุดเพื่อทำให้พันธกิจของข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐบรรลุผลสำเร็จ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 18:9-10; 2 ทิโมธี 1:7; ลูกา 12:8-9


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน        2020

จงป่าวประกาศความเชื่ออย่างกล้าหาญ
Boldly Declare Your Faith

และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18)

ทำไมเปโตร สาวกของพระเยซูคริสต์ ถึงปฏิเสธพระเยซู 3 สามครั้ง? นั่นเป็นเพราะความกลัว เขากลัวว่าเขาอาจถูกจับและประหารได้ ถ้าเขากล่าวยืนยันอย่างเปิดเผยว่าเขารู้จักพระเยซู ลองเดาสิว่าใครที่เผชิญหน้ากับเขา แม่บ้านคนหนึ่ง ไม่ใช่แม้แต่ทหาร ถึงกระนั้นเปโตรก็ปฏิเสธองค์เจ้านายเนื่องจากความกลัว

เรื่องแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ คนจำนวนมากดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงาของสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับพวกเขาหรือทำต่อพวกเขาสำหรับการยอมรับว่ารู้จักพระเยซูอย่างเปิดเผย ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้รู้จักคนเหล่านี้ด้วยซ้ำ แต่จะไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อคุณเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์! ไม่ต้องกังวลหรือถ้าคุณถูกอเปหิ วิพากษ์วิจารณ์ หรือล้อเลียนเนื่องจากพระเยซูคริสต์? จริงๆแล้วนั่นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ถูก “หลู่เกียรติ” หรือถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่พระองค์

พระเจ้าประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้สถิตอยู่ในตัวคุณและทำให้คุณกล้าหาญ ดังนั้นคุณจะไม่อับอายหรือหวาดกลัวที่จะป่าวประกาศพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผยและกล่าวยืนยันความเชื่อของคุณในทุกโอกาส เมื่อเปโตรคนเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขาปราศจากความหวาดกลัว! แม้จะมีฝูงชนจำนวนมากและน่าเกรงกลัวในวันเพ็นเทคอสต์ เขาก็ป่าวประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญและฤทธิ์อำนาจ ซึ่งทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

การได้รู้จักพระเยซูและรับใช้พระองค์นั้นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ จงกล้าหาญในเรื่องการรู้จักและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ อย่ากังวลว่าคนอื่นจะพูดหรือทำอะไรกับคุณเนื่องจากความรักที่คุณมีต่อพระองค์ จงรับใช้พระองค์ด้วยสุดหัวใจของคุณและดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในความจริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์รู้สึกเป็นเกียรติและชื่นชมยินดีที่ได้รู้จักพระเยซู ข้าพระองค์มีตัวตนที่ประเสริฐที่สุด และข้าพระองค์รู้ถึงสิ่งนี้! ข้าพระองค์กล้าหาญและมีความมั่นใจ พร้อมเสมอที่จะประกาศข่าวเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ด้วยความกระตือรือร้นเป็นที่สุดเพื่อทำให้พันธกิจของข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐบรรลุผลสำเร็จ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 18:9-10; 2 ทิโมธี 1:7; ลูกา 12:8-9


วันพุธที่ 29 เมษายน 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จงส่งผลกระทบต่อชีวิตด้วยข่าวประเสริฐ
Impacting Lives With The Gospel

อาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อเป็นความสว่าง เพื่อนำสีสันของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ พระเจ้าไม่ใช่ความลับที่จะเก็บซ่อนไว้ เราออกไปในที่สาธารณะด้วยสิ่งนี้  ที่สาธารณะอย่างเช่นนครซึ่งอยู่บนภูเขา​​ (มัทธิว 5:14 ฉบับ MSG)

เราได้อ่านในพระธรรมกิจการว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ที่ผิดปกติหลายอย่างผ่านมือของเปาโล ผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนได้ถูกนำออกไปจากร่างกายของเขา และเมื่อวัสดุเหล่านั้นถูกนำไปสัมผัสกับคนป่วย พวกเขาก็ได้รับการรักษาให้หาย และผู้ที่ถูกพวกวิญญาณชั่วเบียดเบียนก็ได้รับอิสระ

แต่สิ่งที่น่าสนใจที่ควรสังเกตก็คือว่าผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนไม่ได้ทำอะไรเลย สิ่งเหล่านี้ไม่มีสติปัญญาหรือความคิดของตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบและได้รับการถ่ายเทด้วยพระวิญญาณเพื่อเป็นสื่อกลางของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าจะมีคนนำสิ่งเหล่านี้ออกไปจากเปาโลไปยังที่ที่มีความจำเป็นนั่นคือคนป่วยและคนที่ถูกเบียดเบียน

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อบังเกิดใหม่ใหม่และเต็มไปด้วยพระวิญญาณ จนกว่าคุณจะใช้หรือส่งฤทธิ์อำนาจในตัวคุณไปยังสถานที่ที่มีความจำเป็นก็จะไม่มีการสำแดงออกถึงฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวคุณคริสเตียนสามารถ “ไร้ชีวิต” เหมือนผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนจากเปาโลได้ จนกว่าเขาหรือเธอจะมาสัมผัสกับความจำเป็นในชีวิตของผู้คน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องอยู่ในธุรกิจของพระเจ้าในการประกาศนำดวงวิญญาณ

ในโลกที่มีความจำเป็น นั่นคือที่ที่คุณพบกับมนุษยชาติที่แตกสลาย คุณอาจไม่เคยส่งผลกระทบด้วยฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวคุณจนกว่าคุณจะออกจากขอบเขตแห่งความสะดวกสบายของคุณและไปสัมผัสกับผู้คนที่มีความจำเป็น คุณเกิดมาเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง นั่นคืออิทธิพลและคำตอบสำหรับเสียงร้องของคนที่ขัดสนในโลกของคุณ ดังนั้นจงทำให้พระสิริในตัวคุณทำงานด้วยการสำแดงให้เห็นถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ซึ่งอยู่ในวิญญาณของคุณ

การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาเป็นความสิ้นเปลืองอย่างยิ่ง ถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตำบล เมือง หรือประเทศของคุณ ก็ยังควรที่จะมีผลกระทบที่ชัดเจนของข่าวประเสริฐอยู่ จงเลือกที่จะปกครองโลกของคุณด้วยการส่งผลกระทบต่อชีวิตต่างๆด้วยข่าวประเสริฐ เพราะว่านั่นเป็นความปรารถนาของพระวิญญาณและน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและพระสิริพิเศษในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่จะเป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ด้วยการนำความสว่างและความหมายมาสู่ชีวิตของหลายๆ คนผ่านทางข่าวประเสริฐ ความสว่างของข้าพระองค์ส่องไปทั่วทุกหนทุกแห่งทำให้เกิดการขจัดความชั่วร้าย ความอธรรม และนำผู้คนเข้าสู่เสรีภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของบรรดาลูกของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:อิสยาห์ 60:1-2; 1 โครินธ์ 9:16; เอเฟซัส 2:10


วันอังคารที่ 28 เมษายน 2020

คุณมีความเชื่อเพื่อที่จะปกครองโลกของคุณ
You Have Faith To Rule Your World

ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน (โรม 12:3)

ใน มัทธิว 17:20 พระเยซูตรัสว่า “…ด้วย​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​พืช​เมล็ด​หนึ่ง​ ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า จง​เลื่อน​จาก​ที่นี่​ไป​ที่​โน่นมัน​ก็​จะ​เลื่อน สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไม่ได้ จะ​ไม่​มี​เลย… บางคนอาจอ่านสิ่งนี้และพูดว่า “นั่นเป็นปัญหาของฉัน ฉันไม่มีความเชื่อจริงๆ” แต่นั่นไม่จริง พระเจ้าได้ประทานขนาดของความเชื่อนั้นให้แก่เราทุกคน เราทุกคนมีความเชื่อ สิ่งนี้มาพร้อมกับข่าวประเสริฐและถูกถ่ายเทให้แก่วิญญาณของคุณในการบังเกิดใหม่

อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างคุณกับฉันก็คือสิ่งที่เราทำกับความเชื่อของเรา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานขนาดของความเชื่อให้แก่เราทุกคนเท่ากัน ถ้าดูเหมือนว่าฉันจะก้าวหน้ากว่าคุณหรือได้บันทึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นขึ้นอยู่กับว่าฉันได้เจริญเติบโตขึ้นและใช้ความเชื่อของฉันได้ดีเพียงใด นั่นคือสิ่งที่ฉันได้ทำกับความเชื่อ เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยความเชื่อ คุณก็จะประสบความสำเร็จและถวายเกียรติแด่พระบิดามากขึ้น มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพระคำ นั่นคือความหมายของความเชื่อ ซึ่งก็คือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความท้าทาย จงตอบสนองด้วยพระคำ นั่นคือการใช้ความเชื่อของคุณ และพระคัมภีร์กล่าวว่าความเชื่อดำรงอยู่ (1 โครินธ์ 13:13) สิ่งนี้จะชนะเมื่อคุณทำให้สิ่งนี้ทำงาน นี่เป็นชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4) เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณก็จะไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดเลย เพราะด้วยความเชื่อของคุณ คุณสามารถทำลายความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บได้! คุณสามารถต่อต้านและทำให้การงานของซาตานเป็นอัมพาตได้ คุณสามารถทำลายก้อนเนื้อ โรคเบาหวาน หรือโรคเลือดได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และจัดทำแผนการของคุณไปในทิศทางแห่งน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณได้ อาเมน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีความเชื่อในวิญญาณของฉัน ตลอดเวลาและทุกฤดูกาลไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ฉันก็ชนะ เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ชนะโลกนี้ และความเชื่อของฉันคือชัยชนะที่ชนะโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:4; 2 โครินธ์ 5:7; โรม 10:17


นอังคารที่ 28 เมษายน 2020

คุณมีความเชื่อเพื่อที่จะปกครองโลกของคุณ
You Have Faith To Rule Your World

ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน (โรม 12:3)

ใน มัทธิว 17:20 พระเยซูตรัสว่า “…ด้วย​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​พืช​เมล็ด​หนึ่ง​ ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า จง​เลื่อน​จาก​ที่นี่​ไป​ที่​โน่นมัน​ก็​จะ​เลื่อน สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไม่ได้ จะ​ไม่​มี​เลย… บางคนอาจอ่านสิ่งนี้และพูดว่า “นั่นเป็นปัญหาของฉัน ฉันไม่มีความเชื่อจริงๆ” แต่นั่นไม่จริง พระเจ้าได้ประทานขนาดของความเชื่อนั้นให้แก่เราทุกคน เราทุกคนมีความเชื่อ สิ่งนี้มาพร้อมกับข่าวประเสริฐและถูกถ่ายเทให้แก่วิญญาณของคุณในการบังเกิดใหม่

อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างคุณกับฉันก็คือสิ่งที่เราทำกับความเชื่อของเรา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานขนาดของความเชื่อให้แก่เราทุกคนเท่ากัน ถ้าดูเหมือนว่าฉันจะก้าวหน้ากว่าคุณหรือได้บันทึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นขึ้นอยู่กับว่าฉันได้เจริญเติบโตขึ้นและใช้ความเชื่อของฉันได้ดีเพียงใด นั่นคือสิ่งที่ฉันได้ทำกับความเชื่อ เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยความเชื่อ คุณก็จะประสบความสำเร็จและถวายเกียรติแด่พระบิดามากขึ้น มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพระคำ นั่นคือความหมายของความเชื่อ ซึ่งก็คือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความท้าทาย จงตอบสนองด้วยพระคำ นั่นคือการใช้ความเชื่อของคุณ และพระคัมภีร์กล่าวว่าความเชื่อดำรงอยู่ (1 โครินธ์ 13:13) สิ่งนี้จะชนะเมื่อคุณทำให้สิ่งนี้ทำงาน นี่เป็นชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4) เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณก็จะไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดเลย เพราะด้วยความเชื่อของคุณ คุณสามารถทำลายความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บได้! คุณสามารถต่อต้านและทำให้การงานของซาตานเป็นอัมพาตได้ คุณสามารถทำลายก้อนเนื้อ โรคเบาหวาน หรือโรคเลือดได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และจัดทำแผนการของคุณไปในทิศทางแห่งน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณได้ อาเมน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีความเชื่อในวิญญาณของฉัน ตลอดเวลาและทุกฤดูกาลไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ฉันก็ชนะ เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ชนะโลกนี้ และความเชื่อของฉันคือชัยชนะที่ชนะโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:4; 2 โครินธ์ 5:7; โรม 10:17