วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020

ถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่ง พระองค์ก็ไม่ได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลย
IF HE ISN’T LORD OF ALL, HE ISN’T LORD AT ALL

เรื่องที่พระองค์ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลาย) (กิจการ 10:36) 

ชายคนหนึ่งพึ่งจะมอบถวายชีวิตของเขาให้กับพระคริสต์ แต่ก็ยังคงถูกมารตะลุมบอนอยู่ เขาร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการบ่นว่า “ข้าพระองค์คิดว่ามีพระองค์ในบ้านของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็จะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้ว!” ในการตอบสนององค์พระผู้เจ้าทรงสำแดงให้เขาเห็นชายคนหนึ่งที่มอบถวายห้องหนึ่งห้องในบ้านทั้งหลังของเขาให้แก่พระองค์ ในการเปิดเผยสำแดงนั้นพระเจ้าทรงอยู่ในห้องนั้น ขณะที่มารเข้ามาในบ้านหลังนั้น ต่อสู้กับชายคนนั้นและทำให้เขาบาดเจ็บ

ชายคนนั้นคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้และพูดว่า “เอาล่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ถวายห้องให้พระองค์เพิ่มอีก 3 ห้อง” คืนนั้นมารกลับมาอีกครั้งและรบกวนเขา คราวนี้เขาโกรธพระเจ้า เขาถามด้วยความโกรธว่า “ตอนนี้ข้าพระองค์ได้ถวายห้องให้แก่พระองค์ 4 ห้องแล้ว และพระองค์ก็ยังอนุญาตให้มารเข้ามาได้ ข้าพระองค์ควรจะทำอย่างไร?” หลังจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตอบเขาอย่างสุภาพว่า “บ้านนี้ไม่ใช่ของฉัน เจ้าได้มอบห้อง 4 ห้องในบ้านของเจ้าให้แก่เรา และมารไม่สามารถเข้าไปในห้องเหล่านั้นได้”

ในที่สุดชายคนนั้นก็เข้าใจและพูดว่า “เอาล่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบบ้านทั้งหลังให้แก่พระองค์ ตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์แล้ว” คืนต่อมามารกลับมาอีกครั้ง แต่ตอนนี้มีเจ้าของใหม่แล้ว พระเจ้าอยู่ที่ประตู และมารไม่สามารถเข้ามาได้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งในชีวิตของคุณ

คริสเตียนไม่ใช่แค่การยอมรับอย่างสบายๆ ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดของคุณเท่านั้น พระองค์ต้องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (นายหรือเจ้านาย) ในชีวิตของคุณด้วยไม่ใช่แค่ทางกฎหมายแต่ในชีวิตจริงด้วย ถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของคุณและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ พระองค์ก็ไม่ได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย! พระองค์พูดใน ลูกา 9:23 ว่า ถ้า​ใคร​ต้อง​การ​จะ​มา​ติด​ตาม​เรา ให้​คน​นั้น​ปฏิ​เสธ​ตน​เอง รับ​กาง​เขน​ของ​ตน​แบก​ทุก​วัน​และ​ตาม​เรา​มา ทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วประโยคนี้ถูกตีความว่าเป็นการอดทนต่อการข่มเหง การเยาะเย้ย การกลั่นแกล้ง และการวิพากษ์วิจารณ์ที่โลกทำต่อเรา แต่ในช่วงเวลาของพระเยซู “การแบกกางเขน” หมายถึงการไปตายโดยการถูกตรึงที่ไม้กางเขน พระเยซูหมายถึงสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนในประโยคถัดไปของพระองค์ว่า เพราะ​ว่า​ใคร​ต้อง​การ​จะ​เอา​ชีวิต​รอด คน​นั้น​จะ​เสีย​ชีวิต แต่​ใคร​ยอม​เสีย​ชีวิต​เพราะ​เห็น​แก่​เรา คน​นั้น​จะ​ได้​ชีวิต​รอด(ลูกา 9:24)

คริสเตียนที่แท้จริงไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายสบายๆ แต่เป็นความทุ่มเทที่จริงจังต่อพระคริสต์และเจตนาของพระองค์ คุณจะต้องมอบทุกอย่างให้แก่พระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์อย่างเต็มที่และแท้จริง ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันป่าวประกาศอย่างกล้าหาญว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตฉัน พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือการเงิน ครอบครัว อาชีพ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฉัน พระองค์เป็นทุกสิ่งของฉัน และชีวิตของฉันอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ลูกา 9:23-24; มัทธิว 6:24; 1 ยอห์น 2:15-17

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 8:31-47 & 1 พงศ์กษัตริย์ 22

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 10:14-21 & สุภาษิต 14