วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020

จงใช้สิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่คุณ
USE WHAT HE GAVE YOU

เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์ (ฟิลิปปี 2:10)

ฉันได้เรียนรู้เร็วมากตั้งแต่ยังเป็นคริสเตียนวัยหนุ่มถึงวิธีทำให้พระคำของพระเจ้าเกิดผล ฉันต้องการใช้พระคำจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ในทันที

ยกตัวอย่างเช่น ในเวลานั้นถ้าเท้าของฉันบังเอิญกระแทกกับบางสิ่งบางอย่าง ฉันจะวางมือบนมันทันทีและพูดว่า “หายแล้วในพระนามพระเยซู!” ฉันเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจ ฉันอาจยังคงมีอาการปวดอยู่บ้าง แต่ฉันพบว่าไม่มีอาการบวม และฉันรู้ว่ามันน่าจะบวม แทนที่จะแย่ลง มันกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว! ถ้าเป็นการถูกบาดและมีเลือดไหล ฉันก็จะพูดว่า “สมานแล้วในพระนามพระเยซู! ไม่มีเลือดไหล!” และฉันก็ทำสิ่งที่ฉันกำลังทำต่อไป

ขณะที่ฉันฝึกฝนพระคำเช่นนั้นและฉันเห็นผลลัพธ์ฉันก็เป็นพยานกับคนรอบข้าง แบ่งปันประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพระคำของพระเจ้า ฉันฝึกฝนพระคำบนร่างกายของฉันโดยใช้พระนามที่เอาชนะทุกอย่างของพระเยซูและสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้แก่เรา ฉันจำได้ว่าคืนหนึ่งในขณะที่เป็นวัยรุ่นหลังจากที่เผชิญหน้ากับนักบวชจูจูและแท่นบูชาของพวกเขา ในขณะที่นอนหลับอยู่ฉันสัมผัสถึงน้ำหนักที่กดทับลงบนฉัน นั่นเป็นการโจมตีฝ่ายวิญญาณ เป็นครั้งเดียวที่ฉันมีประสบการณ์แบบนั้น

ฉันพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้ดิ้นรนที่จะร้องเรียกพระนามของพระเยซู แต่ฉันไม่สามารถอ้าปากได้ในที่สุดฉันก็สามารถทำให้สิ่งนั้นออกไปจากฉันได้เมื่อฉันร้องออกมาว่า “พระเยซู!” หลังจากนั้นฉันก็คุกเข่าลงและพูดว่า “มาร ในพระนามของพระเยซู แกจะไม่ทำอย่างนี้อีก และไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหน ฉันผูกมัดแกในพระนามของพระเยซู! อย่าทำอย่างนี้อีก!”

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยและจะไม่เกิดขึ้น จงใช้สิ่งที่คุณมี จงใช้พระนามของพระเยซู มิฉะนั้นมารก็จะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อ จงใช้พระนามนั้นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของคุณ จงใช้สิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนสถานะทางธุรกิจของคุณ จงครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆในพระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่ฉันในการเหยียบงูและแมงป่องและเหนือความสามารถทั้งหมดของศัตรู และไม่มีสิ่งใดทำอันตรายแก่ฉันได้ ด้วยพระนามของพระเยซูซึ่งมีชัยเหนือทุกสิ่ง ฉันปกครองและครอบครองเหนือมารและสถานการณ์ต่างๆของชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ฟิลิปปี 2:9-11; ลูกา 10:18-19

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 12:1-19 & 2 พงศ์กษัตริย์ 16-17

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 12:12-21 & สุภาษิต 21