วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

ชีวิตคือการแข่งขัน
LIFE IS A RACE

ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียว? จงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ (1 โครินธ์ 9:24)

พระคัมภีร์ฉบับ Amplified Classic ข้างบนกล่าวว่า ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าในการแข่งขันนั้นนักวิ่งทุกคนจะแข่งขันกัน แต่มีเพียงคนเดียว [เท่านั้น] ที่ได้รับรางวัล? ดังนั้นจงวิ่ง [ในการแข่งขันของท่าน] เพื่อท่านจะได้รับ [รางวัล] และทำให้เป็นของท่าน” ชีวิตคือการแข่งขัน การชิงชัย ดังนั้นในการแข่งขันของชีวิต คุณต้องวิ่งเพื่อให้ได้รับรางวัล อย่า “วิ่ง” (ดำเนินชีวิต) ราวกับว่ามันไม่สำคัญ

ในข้อที่ 25 ของ 1 โครินธ์ 9 เปาโลกล่าวว่า ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน พวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลย การควบคุมในทุกด้านหมายถึงการควบคุมตนเอง เพื่อเล่นตามกฎ ในการแข่งขันของชีวิตคุณต้องระมัดระวังสิ่งที่คุณทำและวิธีที่คุณดำเนินชีวิต เพราะว่าคุณอยู่ในการแข่งขันเพื่อเอาชนะ

ถ้าผู้ที่แข่งขันในกรีฑาเพื่อ “มงกุฎ​ที่ร่วง​โรยได้” จำกัดอาหารของตนเองและวิ่งอย่างมีวัตถุประสงค์และความเด็ดขาด แล้วเราผู้ที่การแข่งขันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณและมงกุฎของเรา “ไม่​​วัน​ร่วง​โรยเลย” ล่ะ? ดังนั้นจงดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจที่จะได้รับรางวัลจากพระเยซูคริสต์

การเดินแห่งความเชื่อและในความเชื่อของเรานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความว่างเปล่า มีรางวัลที่จะได้รับ แต่ก็มีวินัยที่จะต้องทำด้วย ถ้าคุณต้องการชนะ การมีชีวิตที่ดีต้องมีวินัย วินัยในการทำตามพระคำและยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณ นั่นคือสิ่งที่รับประกันถึงชัยชนะของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉัน​ไม่​ถือ​ว่า​ฉัน​ได้ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​​ฉัน​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​ ฉัน​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บนให้​​ไป​รับ​ ฉันเป็นนักกีฬาฝ่ายวิญญาณ ได้รับการฝึกฝนสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะด้วยพระคำ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม

ฮีบรู 12:1; 1 โครินธ์ 9:25-27

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 1:1-18 & ซามูเอล 15-17

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 3:1-9 & สดุดี 147-148