วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2019
แจกจ่ายพระคุณด้วยคำพูดของคุณ
Minister Grace With Your Words

“อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 4:29)

Continue reading