วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2019
คุณเป็นเจ้าของโลกนี้
You Own The World

“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

Continue reading