วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019
“ไม่มีสิ่งไร้ค่าบนบ่าของคุณ”
“No Chip On Your Shoulder”

“จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง การพูดจาดูหมิ่น รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:31-32 ฉบับ NIV)

Continue reading