อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2018
“ทำตาม” พระวจนะ
“WORK” THE WORD

ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำอย่างสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ต่อชีวิตของคุณเอง (กาลาเทีย 6:5)

Continue reading