ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2018
พระคริสต์ สติปัญญาของคุณ
Christ Your Wisdom

เราได้ยินว่า ท่านมีวิญญาณของบรรดาพระในตัวท่าน และท่านมีความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญาเลิศประจำตัว (ดาเนียล 5:14)

Continue reading