อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2018
คุณอาศัยอยู่ในพระองค์
YOU DWELL IN HIM

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลาย ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ (สดุดี 90:1)

Continue reading