เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2018
รู้จักพระองค์เกินกว่าประสาทสัมผัส
KNOWING HIM BEYOND THE SENSES

และให้รู้จักความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้า อย่างเต็มเปี่ยม (เอเฟซัส 3:19)

Continue reading