ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2018
ความอดทนในความยากลำบาก
PATIENT IN TRIBULATION

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน (โรม 12:12)

Continue reading