พุธ ที่ 7 มีนาคม 2018
ชีวิตในพระคำ
Life In The Word

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน”(กิจการ 20:32)

Continue reading