พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2018
พระคำชำระคุณให้สะอาดแล้ว
The Word Cleanses You

“พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15:3)

Continue reading