อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2018
ความเชื่อ: โล่ของคุณต่อสู้กับศัตรู
Faith: Your Shield Against The Enemy
“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16)

Continue reading