พุธ ที่ 14 มีนาคม 2018
ความปรารถนาแรงกล้า
A Strong Desire
“…เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซู เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์ และแตะต้องฉลองพระองค์ เพราะคิดว่า “ถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรค” (มาระโก 5:25-28)

Continue reading