เสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2018
ปัญญาทำให้คุณโดดเด่น
Wisdom Stands You Out

จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือ จงเอาปัญญา ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้จงตีราคาปัญญาให้สูง แล้วเธอจะยกย่องเจ้า เธอจะให้เกียรติเจ้า เมื่อเจ้ากอดเธอไว้ (สุภาษิต 4:7-8)

Continue reading