อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2018
พระคำในปากของคุณ
The Word On Your Lips

เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด (โรม 10:10)
Continue reading