อาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2018
พระคริสต์คือชีวิตของเรา
Christ Our Life

เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏ ในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย (โคโลสี 3:4)

Continue reading