อาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2018
อยู่เหนือสรรพสิ่ง
Rise Above The Elements

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)
Continue reading