พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2018
ตื่นเต้นกับประโยชน์ของการอธิษฐาน
Exciting Benefits Of Prayer

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:17)
Continue reading