พฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2018
ผลดีแห่งแผ่นดิน
The Good Of The Land

“ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน” (อิสยาห์ 1:19)
Continue reading