อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2018
ทำให้วันของคุณบริสุทธิ์
Hallow Your Day
“พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำ” (ปฐมกาล 2:3)
Continue reading