เสาร์ ที่ 7 เมษายน 2018
ปลดปล่อยความเชื่อของคุณ
Releasing Your Faith

“ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง” (1 ยอห์น 5:4 ฉบับ ThaiKJV)
Continue reading