วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์  2020

จงมองผ่านตัวเองไป
Look Beyond Yourself

ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า (ฟิลิปปี 4:13)

ในมัทธิว 17:20 พระเยซูตรัสว่า สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​ไป​ไม่​ได้​สำ​หรับ​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​มี​เลย ในอีกนัยหนึ่งคือคุณสามารถทำอะไรก็ได้ อัครทูตเปาโลสื่อถึงความมั่นใจนี้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา นอกจากนี้ใน 2 โครินธ์ 3:5 เขายังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยกล่าวว่า ไม่​ใช่​เพราะ​มี​ความ​สา​มารถ​ใน​ตัว​เรา​เอง​ที่​จะ​ถือ​ว่า​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​เกิด​จาก​ตัว​เรา​เอง แต่​ความ​สา​มารถ​นั้น​มา​จาก​พระเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้กำลังพูดถึงความพอเพียงหรือความสามารถของมนุษย์ แต่เป็นความสามารถของพระเจ้าในตัวคุณ คุณกำลังมองข้ามตัวเองไป

เมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้รับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าเอง ซึ่งหมายความว่าคุณมีและทำงานด้วยความสามารถของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่ทำให้เปาโลกล้าพูดว่า ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างผ่านทางพระคริสต์! พวกเราทุกคนก็เหมือนกัน แต่หลายคนไม่สามารถมองข้ามตัวเองและความไม่พอเพียงของพวกเขาไป ดังนั้นพวกเขาจึงยอมรับความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ แต่ไม่ใช่กับคุณ คุณบังเกิดจากพระเจ้า จึงสามารถทำได้ทุกอย่าง

อ่าน 2 โครินธ์ 3:5 ในฉบับแปล the Amplified ซึ่งทำให้เรากระจ่างยิ่งขึ้นว่า ไม่ใช่ว่าเราเหมาะสม มีคุณสมบัติ เพียงพอในความสามารถของตัวเราในการตัดสินหรือกล่าวอ้าง หรือนับว่าสิ่งใดมาจากตัวเรา พลัง และความสามารถ และความพอเพียงของเรามาจากพระเจ้า” ตอนนี้เมื่อพระคริสต์อยู่ในตัวคุณ คุณต้องมองข้ามความสามารถทางกายภาพของคุณไป ความพอเพียงของคุณคือความพอเพียงของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

นี่คือความคิดของดาวิดเมื่อเขาเผชิญหน้ากับโกลิอัท เขาสบตากับยักษ์และพูดว่า “วันนี้ฉันจะตัดหัวของแกออกมาจากบ่า แล้วใช้ศพของแกเลี้ยงนกในอากาศ” ทำไมดาวิดซึ่งเป็นเพียงคนหนุ่มสามารถโอ้อวดแบบนี้ได้? เขาได้เรียนรู้ที่จะมองข้ามตนเองไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาพูดกับโกลิอัทว่า “​ข้า​มา​หา​ท่าน​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ พระ​เจ้า​แห่ง​กอง​ทัพ​อิส​รา​เอล ผู้​ซึ่ง​ท่าน​ได้​ท้า​ทาย” (1 ซามูเอล 17:45) ดาวิดกำลังพูดว่า “ฉันอาจจะเป็นคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าแก แต่จริงๆแล้วพระเจ้าคือผู้ที่ยืนต่อต้านแก เพราะว่าฉันกำลังยืนอยู่ในพระนามของพระองค์ ไม่ใช่ในนามของฉันเอง ฉันกำลังทำงานในพระกำลังของพระองค์ ไม่ใช่ของฉันเอง!” ฮาเลลูยา!

จงตระหนักรู้แบบนี้เหมือนกัน เพราะว่าวันนี้เรามีสิ่งดีกว่าสิ่งที่ดาวิดมี นั่นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในชีวิตของคุณ พระองค์พูดผ่านคุณ รักษาคนป่วยผ่านทางคุณ และอวยพรผ่านทางคุณ คุณมีฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของพระองค์และทรัพยากรที่ไร้ขีดจำกัดอยู่ในวิญญาณของคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจและความสามารถของพระองค์ที่ทำงานในตัวของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำให้ข้าพระองค์ทำและเดินในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ข้าพระองค์โอ้อวดและมั่นใจในพระคำและฤทธิ์อำนาจนิรันดร์ของพระองค์ ข้าพระองค์ทำงานในพระกำลังของพระองค์ด้วยการตระหนักรู้ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในตัวของข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 15:10;2 โครินธ์ 4:7;ฟิลิปปี 2:13