วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์    2020

เชื้อสายที่พิเศษของแชมเปี้ยน
Peculiar Lineage Of Champions

แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีก? เพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆ ปกครองด้วยความเที่ยงธรรม ได้รับสิ่งต่างๆ ที่ทรงสัญญาไว้ ได้ปิดปากสิงโต ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบ ได้เปลี่ยนจากคนอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็ง มีกำลังมากในการสงคราม ได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆ แตกพ่ายไป พวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตาย บางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า (ฮีบรู 11:32-35)

คริสเตียนไม่ได้เกิดตามแบบของอาดัมคนแรก แต่ตามแบบของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นอาดัมคนที่สองและคนสุดท้าย อาดัมคนแรกนั้นล้มเหลว แต่อาดัมคนที่สองที่เราถือกำเนิดขึ้นมาตามพระฉายและซึ่งเรามีส่วนในพระลักษณะคือผู้ชนะนิรันดร์ พระองค์เป็นศีรษะของสายเลือดใหม่ของแชมป์เปี้ยน เมื่อคุณเข้าใจความจริงนี้คุณจะไม่พิจารณาความล้มเหลวในสิ่งที่คุณทำ นี่เป็นเพราะว่าชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ชีวิตที่คุณมีในตัวคุณไม่สามารถล้มเหลวได้ คำว่า “ไม่สามารถ” ก็ยังไม่แรงพอ มันไม่ล้มเหลว! ความล้มเหลวไม่สอดคล้องกับสิ่งนี้

จงคิดแบบนี้ แมวไม่เห่าเพราะมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมัน ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะพบแมวที่สามารถเห่าได้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาด ในทำนองเดียวกันถ้าคุณพบคริสเตียนที่ล้มเหลว นั่นผิดธรรมชาติ! เราจะไม่ยอมแพ้! ไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ในหุบเขาที่ต่ำขนาดไหน เราจะกลับขึ้นไปอยู่ที่บนยอดเขา คุณไม่สามารถน๊อคเราได้ ฮาเลลูยา!

1 เปโตร 2:9 ป่าวประกาศว่า แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้าเพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ3ของ​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์ คุณอยู่ในกลุ่มของรุ่น “ยิ่งกว่าผู้พิชิต” จงป่าวประกาศออกมาดังๆว่า “ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร ฉันพบสถานที่ของฉันในพระคริสต์และมรดกของฉันในพระองค์ ฉันประสบความสำเร็จตลอดไป ความเจ็บป่วย ความยากจน ความท้อใจ และความกลัวนั้นไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของฉัน ฉันมีและใช้การครอบครองเหนือทุกสถานการณ์และความทุกข์ยากของชีวิต สาธุการแด่พระเจ้า!”

พระเยซูไม่ได้ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อผู้ที่ไร้ค่า พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อผู้ที่ล้มเหลว ผู้อ่อนแอ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทำให้เกิดพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร พวก​ปุโร​หิต​หลวง ​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เผ่าพันธุ์ที่พิเศษของผู้ชนะ ฮาเลลูยา !

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณที่เลือกข้าพระองค์สำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระสิริและยอดเยี่ยม เพราะว่าข้าพระองค์พบสถานที่ของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นใคร นั่นคือพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร ​ปุโร​หิต​หลวง บุคคลที่พิเศษซึ่งพระเจ้าได้ซื้อมา ได้รับการกำหนดไว้เพื่อชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วยการสำแดงผลแห่งความชอบธรรม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 เปโตร 2:9; ทิตัส 2:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2