วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์      2020

จงมองจากที่สูง
See At A Higher Plane

เราไม่ได้มองในสิ่งที่มองเห็น แต่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:18)

โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นวิญญาณ และวิญญาณมีประสาทสัมผัสภายในเอง แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกฝนประสาทสัมผัสภายใน ดังนั้นคุณจะพบว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นและรับรู้ในมิติฝ่ายโลกนี้ เพราะว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสตามธรรมชาติเท่านั้น นั่นเป็นวิธีที่จำกัดจริงๆ!

อย่าดำเนินชีวิตด้วยความจำกัดของประสามสัมผัสตามธรรมชาติของคุณ พระเจ้าบอกเราในพระคำของพระองค์ว่ามีสิ่งที่มากกว่าที่ประสาทของมนุษย์สามารถเข้าใจได้ พระองค์ตรัสว่า “เรา​จะ​เท​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​บน​มนุษย์​ทั้ง​หมด บุตรา บุตรี​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลายจะ​เผย​พระ​วจนะ บรร​ดา​คน​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จะ​เห็น​นิมิต..”(กิจการ 2:17) เมื่อพระองค์ตรัสว่าคนหนุ่มจะเห็นนิมิต พระองค์กำลังพูดถึงความสามารถที่จะมองเห็นได้มากกว่าทั่วๆไป ความสามารถในการมองเห็นด้วยและจากวิญญาณของคุณ นั่นคือประสาทสัมผัสภายในของคุณ นั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาเรียกว่านิมิต เพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นในมิตินั้น มนุษย์ธรรมดาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็น

ยกตัวอย่างเช่น การเผชิญหน้าของเด็กหนุ่มดาวิดกับโกลิอัท เขามั่นใจว่าจะสามารถคว่ำโกลิอัทได้ ถึงแม้ว่าคนอื่นจะกลัวเขา ทำไม? เขามองอย่างแตกต่าง เขามองผ่านพระคำว่าโกลิอัท ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถเอาชนะกองทัพของอิสราเอลได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ดังนั้นเขาจึงพูดว่า “..คน​ฟีลิส​เตีย​ผู้​ไม่​ได้​เข้า​สุหนัต​คน​นี้​คือ​ใคร..?” (1 ซามูเอล 17:26) เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ และนั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เราไม่ได้มองสิ่งที่เห็นได้ชัดด้วยตาธรรมชาติ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีรากฐาน

จงหยุดดูว่าคุณมีเงินเท่าไรในธนาคาร จงหยุดดูสถานการณ์ที่คุณอยู่หรือสิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณ จงดูสิ่งที่มองไม่เห็น! จงฝึกฝนตัวเองให้มองเห็นเกินกว่าโลกนี้ เกินกว่ากำแพงและสิ่งกีดขวางต่างๆ จงมองไปที่พระคำ จงมองโดยพระวิญญาณในระดับที่สูงขึ้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ตาแห่งความเข้าใจของฉันล้นไหลไปด้วยแสงสว่าง ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเสริมกำลังฉันสำหรับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ความคิดของฉันได้รับการเจิมเพื่อเห็นสิ่งที่ตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ ฉันเห็นพระสิริ ชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรือง ฉันมองเกินกว่ากำแพงและสิ่งกีดขวางต่างๆ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 4:17-18; โยชูวา 6:1-2; โรม 12:2