วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2020       

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีทิศทาง
God’s Power Is Directional

ส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะเดินผ่านทะเลบนดินแห้งได้ (อพยพ 14:16)

ครั้งหนึ่งในขณะที่ยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยม ฉันกำลังทำพันธกิจที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งกับหนุ่มสาว 500 คน ฉันยืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาแล้วกล่าวว่า “พวกคุณกี่คนที่ต้องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์?” มือของทุกคนก็ยกขึ้น ดังนั้นฉันจึงพูดว่า “เอาล่ะ ในพระนามของพระเยซู จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์!” ฉันรอ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันอธิษฐานอีกครั้งและรอ แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในเวลานี้ฉันจำเป็นต้องรู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าฉันควรทำอะไรจริงๆ ดังนั้นฉันจึงขอให้ทุกคนพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการอธิษฐาน และในขณะที่พวกเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ ฉันเองก็กำลังปรึกษากับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย

ฉันพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์พึ่งอธิษฐานให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข้าพระองค์ควรจะทำอย่างไรดี?” หลังจากนั้นอย่างรวดเร็วพระองค์พูดกับฉันว่า “อธิษฐานอีกครั้งและสัมผัสคนที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด” และฉันพูดว่า “ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า!” หลังจากนั้นฉันก็ทำให้ที่ประชุมสงบลงและพูดว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์!” และเดินไปข้างหน้าเพื่อสัมผัสคนที่อยู่ใกล้ฉันมากที่สุด ทันใดนั้นคนหนุ่มสาวที่อยู่ในห้องโถงทั้งหมดก็ตกอยู่ใต้ฤทธิ์อำนาจและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยการพูดภาษาแปลกๆ ทุกที่!

นี่คือบทเรียนจากประสบการณ์นั้น นั่นคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีทิศทาง ตามที่ได้อ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ..ยื่น​มือ​ออก​ไป​เหนือ​ทะเล​… ทำไม? เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถชี้นำได้ นอกจากนี้เมื่อเปโตรและยอห์นทำพันธกิจต่อคนที่ประตูพระวิหารที่เรียกว่าประตูงาม พระคัมภีร์กล่าวว่าเปโตรเพ่งมองชายคนนั้น (กิจการ 3:4) เขาชี้นำฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไปที่เขา และการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องเหยียดมือไปในบางทิศทางหรือประชากรของพระเจ้ายื่นมือของพวกเขาเข้าหาคุณในการอธิษฐาน อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงจัง มีบางอย่างเกี่ยวกับมือของเรา เมื่อเราเหยียดมือของเราออกไปที่ประเทศ เมือง ผู้คน หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม ก็จะมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหลั่งไหลออกมาจากเราเหมือนขีปนาวุธ ถ้ามุ่งไปที่บุคคลก็จะมีการถ่ายเทพระคุณ การรักษาโรคที่พิเศษ หรือพระพรใดๆ ที่เรากำลังถ่ายเทให้ในเวลานั้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่กำลังทำงานในและผ่านข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์อธิษฐานให้ลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลกที่มีความทุกข์และเจ็บปวดที่พวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ถูกส่งออกไปยังพวกเขาแม้ในขณะนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อของพวกเขาสำหรับการอัศจรรย์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:อพยพ 7:19; กิจการ 3:3-6; อพยพ 17:10-13