วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์  2020

เป็นเลิศในพระคุณแห่งการให้
Excel In The Grace Of Giving

ดังนั้นเมื่อพวกท่านเป็นเลิศในทุกสิ่ง คือในความเชื่อ ในฝีปาก ในความรู้ ในความกระตือรือร้น และความรักที่ท่านมีต่อเรา ท่านทั้งหลายก็จงเป็นเลิศในพระคุณแห่งการให้นี้ด้วย (2 โครินธ์ 8:7 ฉบับ NIV)

คริสเตียนทุกคนควรมีความกระตือรือร้นในงานของพระเจ้าและทุ่มเททรัพยากรของพวกเขาในการผลักดันและเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก แต่โดยปกติแล้วจะมีคนที่ร้อนรนมากกว่าคนอื่นๆ พวกเขาเป็นคนที่เปาโลอ้างถึงในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา นั่นคือพวกเขาเป็นเลิศในพระคุณแห่งการให้

การให้เป็นพระคุณ เป็นของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เป็นฝ่ายวิญญาณก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้ความสามารถ โรม 12: 6-8 กล่าวว่า และ​เรา​ทุก​คน​มี​ของ​ประ​ทาน​ต่าง​กัน ตาม​พระ​คุณ​ที่​ประ​ทาน​แก่​เรา คือ​ถ้า​ของ​ประ​ทาน​เป็น​การ​เผย​พระ​วจนะ ก็​จง​เผย​ตาม​กำ​ลัง​ของ​ความ​เชื่อ…ผู้​ที่​ให้ ก็​จง​ให้​ด้วย​ใจ​กว้าง​ขวาง…” โปรดระลึกว่าเขาได้กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราทุกคนก็จะเผยพระวจนะ” พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า ใน​วาระ​สุด​ท้าย เรา​จะ

​เท​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​บน​มนุษย์​ทั้ง​หมด บุตรา บุตรี​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลายจะ​เผย​พระ​วจนะ (กิจการ 2:17) อย่างไรก็ตามพระคำกล่าวว่า “..ให้​อีก​คน​หนึ่ง​เผย​พระ​วจนะ (1 โครินธ์ 12:8-9) ถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ทุกคนสามารถเผยพระวจนะและเห็นนิมิตได้

ในทำนองเดียวกันทุกคนสามารถที่จะให้ แต่พระคุณแห่งการให้เป็นของประทานอย่างหนึ่ง และพระคัมภีร์กล่าวว่า “..จง​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​ต่างๆ ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ที่จะอยากได้และปรารถนาที่จะเป็นเลิศในพระคุณแห่งการให้ คุณจะพัฒนาความสามารถในการใช้ของประทานของพระเจ้าทุกอย่างด้วยการฝึกฝน ดังนั้นจงฝึกฝนด้วยการให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณ สิ่งนี้มาพร้อมกับพระพรจำนวนมากมายและการเลื่อนขั้นของพระวิญญาณ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณที่ทรงประทานความเข้าใจในพระคำของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ในตอนนี้ ขอบพระคุณที่ทำให้พระคุณทุกอย่าง ความโปรดปรานและพระพรฝ่ายโลกทุกอย่าง มาถึงข้าพระองค์อย่างมากมายเพื่อที่ข้าพระองค์จะพอเพียงในตัวเองเสมอ ในทุกสถานการณ์ และในความจำเป็นทุกอย่าง ด้วยการครอบครองอย่างเพียงพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนใดๆ นั่นคือได้รับการตกแต่งอย่างอุดมสมบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง

 ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 12:6-8; ลูกา 8:1-3; 2 โครินธ์ 8:9-10