พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2019

ตรึกตรอง – และไฟจะลุก
Meditate-And The Fire Will Burn

จิตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายใน ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่นั้นไฟก็ลุก ข้าพเจ้าจึงทูลด้วยลิ้นของข้าพเจ้า (สดุดี 39:3)

Continue reading