อาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2019

กล้าที่จะเชื่อ
Dare To Believe

พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านสามารถเชื่อได้ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ (มาระโก 9:23)

Continue reading