พุธ ที่ 20 มีนาคม 2019
หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้อง
Avoid Wrong Associations

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนที่ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลงไปจากคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงตีตัวออกห่างจากคนเหล่านั้น (โรม 16:17)

Continue reading