พุธ ที่ 6 มีนาคม 2019

ทำให้วิญญาณของคุณงดงาม
Beautifying Your Spirit

ต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย มีแผ่นพระโอวาทสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น โมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสง เนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้า (อพยพ 34:29)

Continue reading