อาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019
ความสำคัญของการถวายผลแรก
The Significance Of First-fruit Offerings

ถ้าแป้งดิบที่ถวายเป็นผลแรกบริสุทธิ์ แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย (โรม 11:16)

Continue reading