พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019
เดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์
Walking In His Perfect Will

“…เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

Continue reading