ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019
ถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก
Built For Tough Times

“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

Continue reading