อังคาร ที่ 20พฤศจิกายน 2018

ฝึนฝนในความชอบธรรม
TRAINING IN RIGHTEOUSNESS

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ (ฮีบรู 5:13)

Continue reading