ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2018

ความเชื่อคือกุญแจ
FAITH IS KEY

โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน (ฮีบรู 11:8)

Continue reading